Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web f8betcasino.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web.

Việc sử dụng trang web f8betcasino.click dưới bất kỳ hình thức hay mục đích nào cũng được coi là chấp thuận và đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây:

1. Bản quyền

Mọi nội dung trên trang web f8betcasino.click, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, đồ họa, biểu tượng, logo, âm thanh, đoạn mã và phần mềm đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu sở hữu tương ứng. Mọi hình thức sao chép, sử dụng, chỉnh sửa hoặc phân phối nội dung trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm pháp luật về bản quyền và chúng tôi có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

2. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web f8betcasino.click, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ nếu yêu cầu. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi yêu cầu bởi cơ quan công quyền có thẩm quyền.

  • Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật.
  • Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân cung cấp có thể được chia sẻ với các bên thứ ba theo mục đích cung cấp dịch vụ, tư vấn hoặc sản phẩm tương tự.

3. Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang web f8betcasino.click, bạn cam kết:

  • Không vi phạm bất kỳ luật pháp nào khi sử dụng trang web.
  • Không đăng tải, truyền tải hoặc chia sẻ nội dung vi phạm đạo đức, bạo lực, đồi trụy, đe dọa hoặc vi phạm pháp luật.
  • Không gây trở ngại cho hoạt động bình thường của trang web và hệ thống liên kết.
  • Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.