Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, hoàn tất giao dịch mua hàng, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web.

Các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.

1.1. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi có thể lưu trữ trên ổ cứng của bạn thông qua trình duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của bạn và tùy chỉnh trang web theo nhu cầu của bạn.

  • Chúng tôi sử dụng cookie phiên bản để ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn và theo dõi phiên làm việc của bạn.
  • Chúng tôi cũng sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cung cấp các phân tích về lưu lượng truy cập, hành vi người dùng và các thông tin khác liên quan đến trang web.

1.2. Bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định, như hợp tác với các đối tác dịch vụ thanh toán để hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi cam kết không bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.