Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie này cho phép trang web nhớ thông tin về bạn, như cài đặt ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập, trong suốt thời gian bạn duyệt trang web đó hoặc trong một khoảng thời gian nhất định.

Các loại cookie khác nhau có thể được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau trên trang web f8betcasino.click. Chúng có thể là cookies cần thiết, các cookies yêu cầu của người dùng hoặc cookies phân tích cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng trang web.

2. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để:

  • Lưu trữ các thông tin đăng nhập của bạn để bạn không phải đăng nhập mỗi khi truy cập vào trang web.
  • Cung cấp các dịch vụ và tính năng cá nhân hóa dựa trên thông tin của bạn.
  • Cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn.

3. Loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết và cookies yêu cầu của người dùng. Các cookie cần thiết là những cookie không thể thiếu để trang web hoạt động chính xác. Các cookie yêu cầu của người dùng là những cookie được bạn đồng ý sử dụng để cung cấp các dịch vụ và chức năng nhất định trên trang web. Chúng tôi không sử dụng các cookie quảng cáo.

Bạn có thể tắt tất cả hoặc một số cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số chức năng có thể không hoạt động đúng.